Exposició històrica

Plafó 11 de l'exposición
Panoràmica actual de la sala
Disseny de l'exposició "Llibertat a cops de falç"

Disseny dels diferents plafons que completaven l'exposició històrica permanent "Llibertat a colps de falç" ubicada al restaurant Terra d'Escudella del barri de Sants, Barcelona. La dificultat de l'exposició radicava en la quantitat d'informació (textos i imatges) a presentar, en un espai molt reduït utilitzat com a sala expositiva al mateix temps que menjador del restaurant. L'exposició havia de ser clara alhora que decorativa.

Enllaços relacionats