Observatori de l'horta

Logotip de l'Observatori de l'Horta
Logotip de l'Observatori de l'Horta
Web de l'Observatori de l'Horta
Senyalètica de l'Observatori de l'Horta
Projecte ecologista de cura de l'horta de València

Realitzat per a Per L'horta, engloba imatge corporativa, web i senyalètica.

 

Aquest Observatori vol servir de ferramenta per al treball de recopi­lació col·laborativa de dades sobre el territori d'Horta, que permetran tindre una visió del seu estat a diferents escales; i, així, poder fer anàlisi, dissenyar estratègies, campanyes i iniciatives de defensa del territori vinculades a les diferents àrees que l'afecten: agricultura i biodiversitat, aigua (gestió i reg), patrimoni (arquitectònic, hidràulic…), planejament urbanístic, paisat­ge i patrimoni immaterial (toponímia, tradicions).

 

Enllaços relacionats