Mercats de l'Horta. València.

Mercats de l'Horta | Landing Page. Logo.
Mercats de l'Horta | Landing Page. Logo.
Landing Page. Logo. 2 languages.

Landing page amb tota la informació relativa a la convocatòria per a la concessió d’autoritzacions i constitució d’una bossa per a exercir la Venda No Sedentària en Mercats de Venda Directa de tipologia agroalimentària (dels descrits en la Disposició addicional Vª de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Venda No Sedentària a la ciutat de València).

Enlaces relacionados